КЛАСТИСЯ — СИНОНІМІЯ

кла́стися (розм.) про людей та деяких тварин - приймати горизонтальне положення

заляга́ти лягати надовго.
зляга́ти (розм.)
обляга́тися (розм. рідше)
розва́люватися (розм.) лягати вільно, невимушено, розкинувшись.
розпла́туватися (рідше) лягати пластом.
розтя́гуватися витягнувшись на весь зріст.

кла́стися лаштуватися до сну