КАПОСТЬ — СИНОНІМІЯ

ка́пость (розм.) поганий, підступний, шкідливий учинок

па́кость (розм.)
па́кість (розм.)
паску́дство (вульг.)

ка́пость (розм.) подія, випадок, обставина тощо, які викликають почуття незадоволення, досади і т. ін.

приго́да неприємна подія, перев. несподівана, небезпечна.
раху́ба (розм.) неприємний клопіт із ким-, чим-небудь.
ха́ле́па (розм.)

капость

капость ЗБ.

каверза лихий вчинок

капость
зла витівка <жарт>

неприємний І

капость (ф.)
ф (клопіт і п.)

пакость

скверна

ка́постити (розм.) завдавати комусь шкоди, неприємностей

ва́дити (рідше) бути шкідливим, шкодити (здоров'ю людей, тварин, ростові рослин); заважати, перешкоджати.
збиткува́ти (кого і без додатка, діал.) знущатися з кого-небудь.
копа́ти (розм.) підступно, таємно діяти на шкоду кому-небудь.
копа́тися (розм.) підступно, таємно готувати кому-небудь неприємність, нещастя.
па́костити (розм.) те саме, що ка́постити.
підко́пувати (розм.) підступно, таємно або вороже діяти проти кого-, чого-небудь, розхитувати основи чогось.
підко́пуватися (розм.) таємними ворожими діями шкодити кому-небудь, розхитувати основи чогось.
підрива́тися (розм.) підступними діями, інтригами шкодити кому-небудь; підкопуватися.
підрі́зувати (кого, розм.) позбавляти кого-небудь сил, бадьорості, засобів існування і т. ін.
підріза́ти (кого, розм.) позбавляти кого-небудь сил, бадьорості, засобів існування і т. ін.
підси́джувати (кого) підступними діями, інтригами шкодити кому-небудь.
шко́дити (кому) бути шкідливим для здоров'я людей, тварин, росту рослин; вадити.

капостити

сил. копати яму
робити капості

шкодити кому

ставити дрючки в колеса

пакостити


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.