КАПАТИ — СИНОНІМІЯ

ка́пати (розм.) переходити в чиєсь користування, ставати чиєюсь власністю

відхо́дити (від кого до кого)
перехо́дити (кому, до кого) ставати власністю іншого.
полиша́тися після когось.
потрапля́ти (кому, до кого)
прихо́дити (розм.)
прихо́дитися кому, на кого - на чиюсь долю, внаслідок розподілу.

ка́пати (розм.) перев. таємно подавати відомості з обвинуваченням кого-небудь у чомусь

доно́сити (на кого)
топи́ти (кого, розм.)
фіска́лити (зневажл.)
шепта́ти (розм.)
я́бедничати (зневажл.)

ка́пати падати, литися краплями

ка́нути (розм.)
капоті́ти (підсил.)
крапоті́ти (підсил.)
ляпоті́ти (підсил.) перев. видаючи певний звук.
накрапа́ти рідкими краплями.
ска́пувати з чогось.
ця́пати (діал.)
цяпоті́ти (підсил. діал.) маленькими краплями.

капати

капати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.