КАВКАТИ — СИНОНІМІЯ

ка́вкати (розм.) про ворон, круків тощо - кричати

кректати про качок

ка́вкати

вопіяти

горланити (людина)
ка́вкати

горланити (галка)

горланити (крук)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.