З'ЄДНУВАТИ — СИНОНІМІЯ

з'є́днувати бути, ставати основою, причиною для близьких стосунків між ким-небудь

з'є́днувати створюючи між ким-, чим-небудь міцний зв'язок, єдність, зливати в одне ціле на основі спільності поглядів, інтересів, переконань

з'є́днувати об'єднувати одну з одною якимсь способом окремі частини - деталі, кінці і т. ін.

злуча́ти (рідко)
злюто́вувати перев. зварюванням.
зчлено́вувати (техн.) деталі, секції і т. ін.
кріпи́ти (техн.) закріплюючи чимось.
прихо́плювати перев. швидко або тимчасово.
тули́ти кінці чого-небудь.

з'є́днувати утворювати щось ціле, збираючи разом які-небудь окремі одиниці, елементи

з'єднувати

з'єднувати деталі

з'єднувати шляхами

с|получати

з'єднувати приємне з корисним

асоціювати поняття

зв'язувати

зливати (П.) серця

комбінувати дії

з'єднувати

лучити

пов'язувати докупи

з'єднувати
в язати

артикулювати (мед.)

асоціювати

возз'єднати

групувати

зчленовувати

інкорпорувати

комбінувати

консолідувати

організувати

з'єднувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.