ЗЦЕМЕНТОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

зцементо́вувати (підсил.) створюючи між ким-, чим-небудь міцний зв'язок, єдність, зливати в одне ціле на основі спільності поглядів, інтересів, переконань