ЗУМОВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

зумо́влювати бути умовою чого-небудь

зумо́влювати служити, бути причиною чого-небудь, викликати, зумовлювати щось

виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
поро́джувати створювати передумови для виникнення, появи кого-, чого-небудь.
приво́дити (до чого) доводити до яких-небудь наслідків.
спричи́нювати служити, бути причиною чого-небудь, викликати, зумовлювати щось.
спричиня́ти (що) служити, бути причиною чого-небудь, викликати, зумовлювати щось.

обумовлювати

зумовлювати
причинятися до
ставати умовою чого

спричиняти

зумовлювати
спричинятися до

значити

опреділяти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.