ЗРІКАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

зріка́тися (чого) переставати дотримуватися своїх попередніх поглядів, переконань, висловлювань і т. ін.

відмовля́тися (від чого) відкидати щось як непотрібне.
відріка́тися (чого) відмовлятися від своїх поглядів, вчинків, світогляду, віри і т. ін.; зрікатися чогось.
відступа́ти відрікатися, відмовлятися від своїх поглядів.
відступа́тися переставати дотримуватися чого-небудь (обіцянок, поглядів, переконань тощо).
відхо́дити не дотримуватися попередніх поглядів, переконань, традицій; відмовлятися.
відхре́щуватися (розм.) всілякими засобами відмовлятися від кого-, чого-небудь.
задкува́ти (фам.) відмовлятися від своїх думок, слів, намірів, обіцянок.
порива́ти (з чим) відмовитися від когось, від яких-небудь переконань, поглядів і т. ін., осудивши їх.
поступа́тися (в чому) відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь.

зріка́тися (чого) свідомо позбавляти себе чого-небудь; не погоджуватися брати, приймати щось

відмовля́тися (від чого) не приймати що-небудь.
відріка́тися відмовлятися від кого-, чого-небудь; свідомо позбавляти себе чогось.
попуска́ти (чого) добровільно відмовлятися від чогось на користь кого-небудь, віддавати щось кому-небудь.
поступа́тися (кому чим) добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось.

зріка́тися (кого, чого) відступати від кого-, чого-небудь близького, рідного і т. ін.

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
зверга́тися (діал.) відрікатися.

зріка́тися (кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
відступа́тися (від кого) поривати стосунки, зв'язки з ким-небудь; цуратися, зрікатися.
відще́плюватися (від кого, чого) відриватися, віддалятися від певного суспільного середовища.
зрива́ти припиняти зв'язки, знайомство і т. ін. з ким-, чим-небудь.
покида́ти (кого) переставати підтримувати спілкування, зв'язок з ким-небудь.
порива́ти (з ким) порушувати зв'язки з ким-, чим-небудь, припиняти стосунки з кимсь.

зрікатися чого

відступатися <відступати, відмовлятися> від

зрікатися слів

зрікатися

вирікатися

зрікатися
відмахуватися <відхрещуватися> руками й ногами

цуратися

зрікатися (с.)
обертатися спиною до кого
сахатися <як від чуми>

відка́зуватися

відпиратися

відрікатися

резигнувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.