ЗОСТАНОВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

зостано́влювати (рідко.) не відпускати когось з певного місця, пропонувати чи примушувати затриматись

залиша́ти пропонувати кому-небудь або примушувати когось затриматися десь, не покидати якого-небудь місця і т. ін.
зоставля́ти (рідко) пропонувати кому-небудь затриматися десь, примушувати кого-небудь не покидати якогось місця, посади і т. ін.
лиша́ти пропонувати залишитися, не йти з певного місця, від певного товариства і т. ін.
оставля́ти (рідко) те саме, що залиша́ти.

зостано́влювати (розм.) примушувати когось, щось стати, спинитися

запиня́ти (діал.)
засто́порювати машини, механізми.
затамо́вувати вільний рух, плин чогось.
затри́мувати (із сл. хода, біг і т. ін.)
приде́ржувати на деякий час.