ЗНАЧНО — СИНОНІМІЯ

зна́чно великою мірою

бе́зкрай (підсил. розм.)
бе́змір (підсил. розм.)
безконе́чно (підсил.)
безкіне́чно (підсил.)
безме́жно (підсил.)
безмі́рно (підсил.)
безу́мно (підсил. розм.)
вкрай (підсил.)
геть (розм.)
дале́ко при вищому ступені прикметників і прислівників.
до́бре (розм.)
добря́че (підсил. розм.)
достобі́са (підсил. розм.)
дуже́нько (розм.)
жахли́во (підсил. розм.)
запа́морочно (підсил. розм.)
збі́са (підсил. розм.)
здо́рово (розм.)
надзвича́йно (підсил.)
напропа́ле (підсил. розм.)
неаби́як (підсил. розм.)
незвича́йно (підсил.)
незмі́рено (підсил.)
незмі́рно (підсил.)
незмі́ряно (підсил.)
неймові́рно (підсил.)
нелю́дськи (підсил. розм.)
непереве́ршено (підсил. розм.)
непома́лу (розм.)
несказа́нно (підсил. розм.)
нескінче́нно (підсил.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)
при́тьмо́м (розм.)
си́льне (діал.)
си́льно (розм.)
стра́шно (підсил. розм.)
страх (підсил. розм.)
три́чі (розм.) указує на дуже високий ступінь ознаки.
тя́жко (підсил. розм.)
укра́й (підсил.)
хто́зна-я́к (розм.)

значно

куди <н. куди менше>
на|багато

значно (ніж)

багато (У ФР.)

значно
незрівнянно <н. багато менше>

вельми

бардзо (д.)
дуже (пр.)
значно

далеко (ІД.) менше

значно
куди (жм.)
на|багато

куди яким шляхом

значно
незрівнянно <н. куди більше>
кудою? ЯК Ч. далеко

набагато

багато (пр. (н. з нст. сл. краще))
значно
геть то

чимало

значно
пр. досить багато
не мало

много

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.