ЗНАЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

значни́й який має особливе значення, заслуговує особливої уваги

ва́жний (розм.) який має велике значення; важливий.
ваго́мий цінний, важливий, доцільний.
вагови́тий (рідше) важливий за своїм значенням.
важли́вий який має велике, особливе значення.
виріша́льний найважливіший, головний, який має основне значення.
грандіо́зний надзвичайно великий; могутній, величний.
дорогоці́нний (підсил.) який має велике значення; дуже важливий.
епоха́льний (книжн.) який становить епоху, знаменує собою епоху (у 1 знач.); важливий, визначний.
значли́вий те саме, що значу́щий.
значу́щий який має неабияке значення; важливий, серйозний.
кардина́льний (підсил. книжн.) найголовніший, найважливіший; ґрунтовний, основний.
немалова́жний досить важливий, значний; вагомий, ваговитий.
неоці́нний (підсил. рідше) те саме, що неоціне́нний.
неоціне́нний (підсил.) надзвичайно важливий своїм значенням; надважливий.
пова́жний який має неабияке значення; важливий, значний.
помі́тний який своєю діяльністю, активністю і т. ін. позитивно відрізняється від інших.
ці́нний (переносне) який має важливе значення.
істори́чний важливий для історії, який увійшов в історію (у 4 знач.); знаменний.

значни́й який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру

вели́кий який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру.
немали́й який набагато перевищує звичайний рівень, звичайну міру чого-небудь; неабиякий.
превели́кий (підсил.) який значно переважає високий рівень, велику міру чогось.
чима́ли́й який переважає звичайний рівень, ступінь, звичайну міру і т. ін.

значни́й значний кількістю; численний

вели́кий значний кількістю; численний.
величе́зний (підсил.) дуже великий за кількістю, чисельністю.
величе́нний (розм. підсил.) те саме, що величе́зний.
незліче́нний (підсил.) який не можна злічити, бо становить велику кількість і не піддається обрахунку.
незлічи́мий (підсил.) те саме, що незліче́нний.
незчисле́нний (підсил.) те саме, що незліче́нний.
немали́й досить великий розміром, кількістю і т. ін.
превели́кий (підсил.) дуже великий розмірами, величиною, кількістю.
ти́сячний (розм.) який складається з величезної кількості кого-, чого-небудь, який обчислюється тисячами.
чима́ли́й значний за кількістю; численний.
числе́нний який складається з великої кількості кого-, чого-небудь.

значний

значний (Р.)

значний (рід) Б.

глибокий про зміни

значний

добрий урожай

мостивий

не абиякий успіх

значний

показний капітал

значний

помітний вплив

значний
неабиякий (сов.)
не абиякий

солідний про міру вияву

значний
не абиякий

тяжкий про міру вияву

значний

щедрий внесок

значний

замітний

знатний

імпозантний

помітний

порядний

презентабельний

примітний

солідний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.