ЗНАНА — СИНОНІМІЯ

популярна (людина)

зна́ний (рідше.) який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями

блиску́чий (підсил.) надзвичайний, видатний.
вели́кий який виділяється надзвичайною обдарованістю в чому-небудь; відомий.
видатни́й який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями.
визначни́й який відзначається своїми позитивними рисами; видатний.
чі́льний який виділяється серед інших; видатний.

зна́ний такий, якого знають, відомий раніше

зна́ний який має загальне визнання, широку славу

знаний

великий поет

відомий

знаменитий

помітний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.