ЗНАДЖУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

повадитися

попеститися

пристрашуватися

знаджуватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.