ЗМЕНШУВАТИ — СИНОНІМІЯ

зме́ншувати робити меншим обсяг, величину, кількість чого-небудь

вменша́ти (розм.)
зменша́ти (діал.)
знижа́ти (рідше)
обріза́ти (розм.)
обтина́ти (рідше)
переполови́нювати (розм.) наполовину або на велику частину.
притина́ти (рідко) розмір, обсяг, розмах.
скоро́чувати витрати, норми і т. ін.
спуска́ти (розм.) перев. ціну, плату і т. ін.
уйма́ти (діал.)
ума́лювати (рідко)
умаля́ти (рідко)
уменша́ти (розм.)

зме́ншувати спричинятися до меншого, слабшого прояву якогось явища, процесу, якості, почуття тощо

зме́ншувати робити повільнішим якийсь рух

впові́льнювати робити повільнішим, зменшувати швидкість чого-небудь.
загальмо́вувати уповільнювати рух чого-небудь або зупиняти щось (звичайно за допомогою гальма).
пригальмо́вувати злегка уповільнювати рух чого-небудь або зупиняти щось (звичайно за допомогою гальма).
прити́шувати робити повільнішим; уповільнювати.
сти́шувати робити повільнішим, менш швидким; уповільнювати.
упові́льнювати робити повільнішим, зменшувати швидкість чого-небудь.

зменшувати

зменшувати біль

зменшувати темп

зменшувати

маліти <дк. змаліти>
п. ф. -СЯ

зменшувати про рівень

вривати платню

зменшувати

збавляти про платню

зменшувати

збивати ціну

зменшувати

зрізувати (ЖМ.) платню

зменшувати

ослабляти силу вияву

зменшувати

полегшати чиє становище

зменшувати
робити полегшу кому
звільняти від

полегшувати чиє становище

зменшувати
робити полегшу кому
звільняти від

понижувати міру вияву

приглушувати емоції

уривати платню

зменшувати

відбавляти

девальвувати

зменшувати
позменшувати (вартість)

деградувати

обнижувати

редукувати

розкру́пнювати

убавляти

умаля́ти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.