ЗМАРНІЛИЙ — СИНОНІМІЯ

змарні́лий (від + род) який виснажився, ослабів від утоми, недоїдання, хвороби тощо

ви́мучений з ознаками втоми, виснаження.
ви́снажений ослаблений, змучений утомою, працею і т. ін.
забідо́ваний (діал.) виснажений, змучений.
замо́рений виснажений, знесилений від праці, голоду, втоми.
зму́чений який змучився, стомився, вибився з сил.
знеси́лений який знесилився, загубив, утратив силу; безсилий.
зно́шений (рідко чим)
обезси́лений (рідко) дієпр. пас. мин. ч. до обезси́лити; знесилений.
обсмо́ктаний (діал.) виснажений, змарнілий; захирілий.
осла́блений (від+род)
охля́лий (від+род)
помарні́лий який схуд, поблід від важких умов праці, життя, хвороби і т. ін.
розла́маний (розм. рідко) який виснажився, знесилився від утоми, хвороби і т. ін.

жовтий про обличчя

зів'ялий (П.)

змарнілий

чахлий

безсильний

затру́джений

чахлий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.