ЗИКНУТИ — СИНОНІМІЯ

зи́кнути

вопіяти

горланити (людина)
зикнути
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.