ЗДІБНИЙ — СИНОНІМІЯ

зді́бний який має природні здібності до чогось

вда́ний (рідко.)
доте́пний (рідко)
зда́ний (діал.)
зда́тний (рідше)
кебе́тний (розм.)
спосо́бний (розм.)
спосі́бний (розм.)
сте́пний (розм.)
уда́лий (рідко)
уда́ний (рідко.)
хистки́й (діал.)

здібний

здібний до чого

вдатний

здатний

зугарний до чого

ладний на що

не абиякий майстер

здібний

обдарований

прудкий до чого

здібний

сильний учень

здібний
талановитий (майстер)

спроможний

здібний
який <хто> може

інтеліґентний

мудрий (вона)

спосібний

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.