ЗДОБУТИ — СИНОНІМІЯ

здобу́ти стати власником чогось, мати можливість розпоряджатися кимсь, чимсь

взя́ти (рідше)
ви́дерти (розм.)
ви́драти (розм.) силою або з труднощами.
ви́клопотати шляхом клопотання.
ви́рвати (розм.) силою.
добу́тися (чого, розм.)
доп'ясти́ (чого, розм.)
допну́ти (чого, розм.)
доско́чити (чого, розм.)
доста́ти (розм.)
діста́ти (що, рідше кого, чого)
запопа́сти (розм.)
здобу́тися (чого, на що, діал.)
організува́ти (розм., жарт.)
перехопи́ти (що, чого, розм.)
прихопи́ти (розм.)
розго́рити на що, розм. - перев. шляхом позички, купівлі.
розстара́тися (чого, на що, розм.)
устара́ти (діал.)

здобу́ти (що) узяти собі, у своє користування, володіння

ввірва́ти (що, розм.)
взя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
відхвати́ти (що, розм.) поспіхом, раптово або якусь частину.
відхопи́ти (що, розм.)
забра́ти (що) насильно брати, відбирати що-небудь силою в кого-небудь.
завлада́ти (рідко)
заграба́стати (що, розм.)
загребти́ (що, розм.)
заже́рти (що, розм.) привласнюючи чуже.
зайня́ти (що) захоплювати який-небудь населений пункт, територію, місцевість і т. ін.
запопа́сти (що, розм.)
запосі́сти (що, діал.)
захопи́ти (що) оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою кого-, що-небудь.
зга́рбати (що, розм.)
увірва́ти (що, розм.)
узя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
урва́ти (що, розм.)

здобу́ти прийняти те, що надано за певну діяльність, роботу і т. ін. - звання, посаду, нагороду, покарання і т. ін.

здобу́ти навчаючись, досягти чогось - про освіту, професію, знання і т. ін.

здобу́ти набути якоїсь характеристики, оцінки

здобу́ти досягти чого-небудь, одержати упертою боротьбою, працею

ви́бороти досягти чого-небудь, одержати упертою боротьбою, працею.
відвоюва́ти боротьбою, працею, переконуванням і т. ін. домагтися чого-небудь.
завоюва́ти у боротьбі, праці, переборюючи труднощі і т. ін., добитися, досягти чого-небудь, здобувати щось.

здобу́ти дістати, витягти що-небудь звідкись

ви́добути вийняти, витягти, дістати що-небудь звідкись.
ви́йняти дістати, витягти що-небудь звідкись.
ви́тягнути дістати, вийняти що-небудь звідкись, з чогось.
ви́тягти дістати, вийняти що-небудь звідкись, з чогось.
добу́ти (що.) вийняти, витягнути звідки-небудь.

здобу́ти

здобу́ти

взяти силою

запобігати (жениха) З.

придбавати славу

здобути
зажити чого

узяти силою

виєднувати

діставати

обзаводитися

оволодівати

постарати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.