ЗГУРТОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

згурто́вувати (підсил.) бути, ставати основою, причиною для близьких стосунків між ким-небудь

згурто́вувати створюючи між ким-, чим-небудь міцний зв'язок, єдність, зливати в одне ціле на основі спільності поглядів, інтересів, переконань

єднати людей

братати

гуртувати

з'єднувати

згуртовувати
сплітати в один вузол

збивати актив

згуртовувати

консолідувати

об'єднувати однодумців

цементувати (П.)

згуртовувати
зміцнювати (дружбу)

групувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.