ЗГАДКИ — СИНОНІМІЯ

тінь

згадки
образи (минулого)
тіні (мн.)
душі померлих

зга́дка те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що фіксувалося нею раніше

згад (рідше)
па́м'ятка (розм.)
прига́дка (розм.)
ремінісце́нція (книжн.) невиразний спогад, відгомін якоїсь події або враження.
спо́минка (розм.)
спо́минок (рідше)
спо́мка (діал.)
спога́дка (розм.)

згадка у тексті

згадка (У ФР.)

споминка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.