ЗВІР — СИНОНІМІЯ

звір (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки, дії

би́дло (зневажл., лайл.) скотина, хам.
бузуві́р (лайл.)
ви́лупок (зневажл., лайл.)
ви́родок (зневажл., лайл.)
ги́цель (лайл.)
дегенера́т (зневажл.)
звірю́га (підсил. лайл.)
звірю́ка (підсил. лайл.)
каніба́л (підсил. зневажл.) про надзвичайно жорстоку людину, схильну до насильства, вбивства.
людоже́р (підсил. зневажл.)
людої́д (підсил. зневажл.)
не́люд (зневажл.)
недо́люд (зневажл., лайл.)
недо́людок (зневажл., лайл.)
недоно́сок (зневажл., лайл.)
песи́головець (зневажл., лайл.)
по́круч (зневажл.)
потво́ра (зневажл.)
скоти́на (зневажл., лайл.) про грубу, жорстоку, підлу людину.
скотиню́ка (підсил. зневажл., лайл.) те саме, що скоти́на.
скотиня́ка (підсил. зневажл., лайл.) те саме, що скоти́на.
твари́на (зневажл., лайл.) груба, підла людина.
тварю́ка (підсил. зневажл., лайл.) уживається як лайливе слово.
худо́ба (зневажл., лайл.) те саме, що би́дло 2, 3.
худо́бина (зневажл., лайл.) те саме, що би́дло 2, 3.
і́род (лайл.)

звір дика, звичайно хижа, тварина

звіри́на дика, звичайно хижа, тварина; звір (див. звір1 1).
звірю́га (розм.) те саме, що звір1 1.
звірю́ка (розм.) те саме, що звір1 1.

звір (діал.) глибока довга западина, перев. з крутими або прямовисними схилами

ви́ярок невеликий яр з пологими схилами.
де́бра (зах.) яр; улоговина.
дебр (зах.) яр; улоговина.
крутоя́р глибокий яр, балка з крутими схилами.
перея́рок поперечний яр.
при́ярок невеликий яр або його відріг; вибалок.
уло́го́вина велике заглиблення в рельєфі місцевості, западина з пологими схилами.
щі́ли́на ущелина, яр, міжгір'я.
яр форма рельєфу, глибока довга западина (перев. з крутими або прямовисними схилами), що утворилася внаслідок розмиву пухких осадових порід тимчасовими потоками.
яру́га (підсил.) глибокий, великий яр.
ізві́р (діал.) яр.

звір хижа тварина

звір хто

звір

бестія про тварин

звір

річка мала

звір (г.)
ріка (велика)

яр

звір (г.)
чорторий (глибокий)

каньйон

ревізія

твар

зві́рити

зві́рити

линяють

отворяти (таємницю)

повіряти

препоручати

ревізувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.