ЗВІДАТИ — СИНОНІМІЯ

зві́дати

звідувати

звідати (док.)

обслідувати

рекогноскувати

звідати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.