ЗВЕРГАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

зверга́тися (діал.) відступати від кого-, чого-небудь близького, рідного і т. ін.

відмовля́тися (від кого) покидати, залишати.
відріка́тися (від кого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.
зріка́тися (кого, чого) поривати родинні чи інші зв'язки з ким-небудь, оголосивши близького чужим.

падати про води

звергатися (ур.)

перти

ринутися


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.