ЗБУДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

збу́джувати сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
запа́лювати виклика́ти яке-небудь сильне почуття.
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

збу́джувати викликати стан нервового піднесення, напруження

гарячи́ти (підсил.)
заряджа́ти (підсил.)
оп'я́нювати (підсил. рідше)
оп'яня́ти (підсил.)
п'яни́ти (підсил.)
розбу́рхувати (підсил.)
розгаряча́ти (підсил.)
розжа́рювати (підсил. розм.)
розпа́лювати (підсил.)
розігріва́ти (підсил.)
сп'яня́ти (підсил.)
хмели́ти (підсил.)

збуджувати

збуджувати дуту

збуджувати кров

інспірувати

збуджувати
п. заражати чим

будити

збуджувати
перебивати сон кому

ворушити людей

збуджувати
спонукувати до дії

вселяти страх

збуджувати

гальванізувати

дражнити красою

збуджувати

дратувати чуття

електризувати (П.)

збуджувати

запліднити жінку

збуджувати (думку П.)
землю робити родючою
робити матір'ю

лоскотати нерви

збуджувати
тішити (самолюбство)

п'янити (П.)

збуджувати

підбурювати кого

збуджувати

підігрівати кого

збуджувати

розворушувати людей

труїти кров цілунком

збуджувати

уселяти страх

збуджувати

будоражити

збуджувати

одушевляти

поривати (почуття)

збуджувати

приводити

розбуджувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.