ЗАЦІКАВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

заціка́влювати привертати чию-небудь увагу, викликати інтерес, захоплення;

прива́блювати викликати у кого-небудь інтерес, відкривати перед кимсь цікаві можливості; зацікавлювати.
ціка́вити (кого) привертати чию-небудь увагу, викликати інтерес, захоплення; інтересувати, інтригувати.
інтересува́ти те саме, що ціка́вити.
інтригува́ти збуджувати цікавість загадковістю, неясністю, таємничістю; зацікавлювати.

зацікавлювати

будити <викликати> цікавість

зацікавлювати

інтриґувати

зацікавлювати

заінтриґовувати

зацікавлювати
збуджувати <викликати> цікавість

притягати (П.)

цікавити

зацікавлювати
викликати зацікавлення

заманювати

зацікавлювати

поривати (почуття)

зацікавлювати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.