ЗАТІЯ — СИНОНІМІЯ

заті́я (розм.) те, що задумане - перев. заздалегідь

ви́гляд (на + Зн.) перспектива, плани на щось.
перспекти́ва (на + Зн.) плани, види на майбутнє; передбачення майбутнього.
план добре обдуманий, конкретний.
по́дум (рідко)
по́мисл (книжн.)
прое́кт приблизний, уявний.
проже́кт (ірон.) який не має точного обґрунтування.

затія

задум сміливий

намір


Словник синонімів Караванського.