ЗАТЯЖНИЙ — СИНОНІМІЯ

затяжни́й який довго тривав або триває

до́вгий який займає великий відрізок часу; тривалий, довгочасний.
довге́нький (розм.) довший від звичайного; досить довгий.
довгові́чний який триває, існує або здатний існувати протягом багатьох років; багатолітній.
довгостроко́вий який триває, діє довгий час; тривалий.
довготерміно́вий те саме, що довгостроко́вий.
довготрива́лий який довго триває, існує і т. ін.; довгочасний.
довгоча́сний те саме, що довготрива́лий.
продо́вжний (розм.) тривалий, довгочасний.
протяжни́й (діал.) тривалий.
трива́лий який довго тривав або триває, продовжується й т. ін.; довгочасний.
тривки́й (рідко) який довго зберігається, не зникає.
тягу́чий який довго триває; надміру довгий, розтягнений.

затяжни́й тривалий,затяжний - про дощ, сніг

обложни́й (розм.) те саме, що облі́жний.
облі́жний (розм.) тривалий, затяжний (про дощ, сніг).
трива́лий який довго тривав або триває, продовжується й т. ін.; довгочасний.

затяжний

довго|тривалий

тривалий

безконечний (до без кінця)
довгий (час)
затяжний
хронічний ((процес) МЕД.)

хронічний про хворобу

затяжний

Словник синонімів Караванського.