ЗАСТУПАТИ — СИНОНІМІЯ

заступа́ти (розм.) ідучи, потрапляти, проникати куди-небудь, у межі, у середину чого-небудь

ввіхо́дити ідучи, потрапляти, проникати куди-небудь, у межі, у середину чого-небудь.
вступа́ти входити, в'їжджати куди-небудь.
вхо́дити ідучи, потрапляти, проникати куди-небудь, у межі, у середину чого-небудь.
захо́дити ідучи, потрапляти куди-небудь, проникати в середину або вступати в межі чогось; входити.
ступа́ти (розм.) входити, в'їжджати куди-небудь.
увіхо́дити ідучи, потрапляти, проникати куди-небудь, у межі, у середину чого-небудь.
уступа́ти входити, в'їжджати куди-небудь.
ухо́дити ідучи, потрапляти, проникати куди-небудь, у межі, у середину чого-небудь.

заступа́ти робити невидимим, недоступним

заступа́ти тимчасово виконувати обов'язки, функції кого-, чого-небудь

заступа́ти (розм.) від нападу, удару, ворожих, небезпечних дій і т. ін.

заступа́ти шлях комусь, чомусь

забіга́ти бігом, швидко, несподівано.
перестава́ти (діал.) ставши на шляху.

заступа́ти

заступати сонце

заступати шлях

заступати (П.)

заступатися за

заступати одне одного

заступати про пори року

заступати на зміну

на працю ставати до

дублювати артиста

заступати

замінювати

заступати (кого)
бути за кого

заповнювати

застувати сонце

перепиняти дорогу

заступати

переступати шлях

заступати

перетинати дорогу

заступати

репрезентувати кого

заступати (г.)

блокувати

заміщати

поступати

заступати

представляти

репрезентувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.