ЗАСТОСОВУВАТИ — СИНОНІМІЯ

застосо́вувати брати що-небудь із користю, для власних вигод

вжива́ти (чого) використовувати або застосовувати що-небудь з якоюсь метою.
використо́вувати застосовувати, вживати що-небудь з користю, користуватися чимсь або чиїмись послугами з певною метою.
зужитко́вувати (розм.) використовувати, застосовувати.
кори́стува́тися (чим, з чого) застосовувати що-небудь.
користа́ти (з чого, рідше)
користа́тися (чим і з чого, рідше) застосовувати що-небудь.
послуго́вуватися (чим) використовувати кого-, що-небудь з певною метою, користуватися чимсь.
послугува́тися (чим, рідше) використовувати кого-, що-небудь з певною метою, користуватися чимсь.
притя́гувати використовувати кого-, що-небудь з певною метою.
притяга́ти використовувати кого-, що-небудь з певною метою.
ужива́ти (чого) використовувати або застосовувати що-небудь з якоюсь метою.

застосовувати

насильство вдаватися до чого
засоби пускати в хід

вживати що

застосовувати
послуговуватися чим
користуватися з чого

використовувати силу

застосовувати
послуговуватися чим
користуватися <користалися> з чого

заводити нове

зуживати

застосовувати

уживати що

застосовувати
користуватися з чого
послуговуватися чим

адаптувати

примінювати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.