ЗАСАДИ — СИНОНІМІЯ

засада

засади (мн.)
начала (сов.)

ази наук

підвалина

умова

засади (миру)
обставини (життя)
умови (мн.)

заса́да приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу

за́сіди (мн., діал.) засідка.
за́сідка те саме, що заса́да1.

заса́да те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь

нача́ло (мн ( начала)) основа, суть, джерело чого-небудь.
осно́ва найважливіші, вихідні положення чого-небудь (науки, теорії і т. ін.).
поло́ження твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.

засади́ти (розм.) помістити у в'язницю, позбавити волі

вки́нути посадити до тюрми; ув'язнити.
замкну́ти посадити в приміщення, що замикається; ув'язнити.
ки́нути ув'язнити; відправити, посадити (до в'язниці тощо).
посади́ти (розм.) ув'язнити, позбавити волі; засадити (у 2 знач.).
посадови́ти ув'язнити, позбавити волі; засадити (у 2 знач.).
ув'язни́ти помістити у в'язницю, позбавити волі.

засади́ти

засада світогляду

ідея винаходу

девіза

догма непохитна

засаджувати

основа моралі

положення основне

сажати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.