ЗАСАДА — СИНОНІМІЯ

заса́да приховане місце, де розташовується хто-небудь для раптового нападу

за́сіди (мн., діал.) засідка.
за́сідка те саме, що заса́да1.

заса́да те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь

нача́ло (мн ( начала)) основа, суть, джерело чого-небудь.
осно́ва найважливіші, вихідні положення чого-небудь (науки, теорії і т. ін.).
поло́ження твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.

засада світогляду

засада

засади (мн.)
начала (сов.)

ідея винаходу

засада

деві́за

догма непохитна

основа моралі

засада
с. основа основ

положення основне

засада (прв. мн.)

ази наук

підвалина

умова

засади (миру)
обставини (життя)
умови (мн.)

Словник синонімів Караванського.