ЗАРАЗА — СИНОНІМІЯ

бациля (П.) руїнництва

зараза

епідемія

зараза
мор (д.)
моровиця (смертоносна)

зануда ЛАЙ.

холера (ФР.)

закаження

зараза

за́раз (з часткою же, з прийм. за) зовсім близько від кого-, чого-небудь

ось-о́сь (підсил. розм.) зовсім близько.
от-о́т (підсил. розм.) зовсім близько.

за́раз у той же час, дуже швидко після чогось

відра́зу зараз же, негайно, в ту же мить, дуже швидко після чогось.
зра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.
момента́льно присл. до момента́льний; умить, дуже швидко.
нара́з зараз же, відразу, зразу.
нега́йно зразу, без затримки.
при́тьма́ (розм.) те саме, що при́тьмо́м.
при́тьмо́м (розм.) відразу, в ту саму мить.
прожо́га (рідше) те саме, що прожо́гом.
прожо́гом зараз же, відразу.
пря́мо відразу, негайно.
ізра́зу тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.

за́раз (розм.) з самого початку, з першого разу; на перших порах

відра́зу з першого разу, спочатку.
зра́зу з першого разу, з самого початку.
спе́ршу на перших порах; спочатку.
сперш на перших порах; спочатку.
споча́тку з самого початку; знову, наново.
ізра́зу з першого разу, з самого початку.

за́раз (зараз) у найближчому майбутньому

незаба́ром у найближчому майбутньому; скоро.
ось-о́сь (підсил. розм.) скоро, незабаром.
от-о́т (підсил. розм.) найближчим часом, незабаром.
ско́ро через короткий проміжок часу (настане, почнеться).

за́раз про день

за́раз у даний час, у момент висловлювання; зараз

натепе́р (діал.) тепер.
отепе́р (підсил. розм.) те саме, що тепе́р; ось тепер.
отепе́реньки (підсил. розм.) пестл. до отепе́р.
отепе́речки (підсил. розм.) пестл. до отепе́р.
тепе́р у даний час, у момент висловлювання; зараз.
тепе́ра (розм.) те саме, що тепе́р.
тепе́реньки (розм.) те саме, що тепе́р.
тепе́речки (розм.) те саме, що тепе́р.
тепе́рка (діал.) тепер.
тепе́рки (діал.) тепер.

зараз

оце́ (пр. (у цю мить))

зараз

зараз таки

зараз

дуже скоро

зараз

зараз

у безпосередньому сусідстві <н. зараз за хатою>
зовсім близько

зараз

наразі

от-от

тепер

сейчас


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.