ЗАПУСТІТИ — СИНОНІМІЯ

запусті́ти (підсил.) стати пустим, не зайнятим людьми