ЗАПОПАДЛИВИЙ — СИНОНІМІЯ

запопа́дливий який намагається задовольнити чиїсь бажання, здобути чию-небудь прихильність; властивий такій людині

запопа́дливий який має особливу пристрасть до чогось, дуже прагне чого-небудь

жа́дний (рідше)
жа́ді́бний (чого, до чого, рідко на що)
жаде́нний (підсил. розм.)
жадли́вий (рідше)
жажди́вий (рідко)
запопа́дний (рідше)
пожа́дний (рідше)

запопа́дливий який надто прагне збагачення, наживи і т. ін.

запопа́дливий який уважно виконує щось, чесно ставиться до своїх обов'язків

дбайли́вий старанний, пильний.
добросо́вісний який чесно, старанно і сумлінно виконує свої обов'язки.
зага́рливий (діал.) прикм. до зага́ра; запопадливий, запальний.
запопа́дний те саме, що запопа́дливий.
падкови́тий (діал.) старанний.
пазови́тий (діал.) дбайливий, старанний.
педанти́чний який дотримується особливої точності, дуже чіткий у детальному опрацюванні чогось.
рві́йний (підсил. рідше)
ре́вний (підсил.) який відзначається ретельністю, старанністю.
ревни́вий (підсил. рідше)
рете́льний який виявляє старанність, сумлінність у чому-небудь.
скрупульо́зний який дотримується абсолютної точності, дуже ретельний у чому-небудь.
со́вісний який чесно і старанно виконує свої обов'язки; сумлінний.
спра́вний який старанно, ретельно виконує свої завдання, обов'язки; старанний.
стара́нний який дбайливо, ретельно, щиро виконує що-небудь, ставиться до чогось; дбайливий, ретельний.
старли́вий (діал.) те саме, що старовли́вий.
старовли́вий (діал.) старанний, дбайливий.
сумлі́нний який чесно, старанно, ретельно виконує свої обов'язки; добросовісний.
упа́дливий (діал.) запопадливий (у 1, 3 знач.).

запопадливий хто

запопадливий до чого

запопадливий

беручкий до чого

запопадливий

запальний до праці

запопадливий

запобігливий кавалер

невсипущий робітник

працьовитий

ревний

запопадливий
дуже старанний <ретельний>

ретельний

ревний

ретивий

роботящий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.