ЗАПИТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

запи́тувати звертатися до когось з питанням

питати

запитувати
ставити питання

інтерв'ювати

інтересуватися

інтерпелювати

квестіонувати

лоснитися

рекогноскувати

запитувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.