ЗАПИТАТИ — СИНОНІМІЯ

запита́ти

інтерв'ювати

інтересуватися

інтерпелювати

квестіонувати

рекогноскувати

запитати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.