ЗАПАЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

запа́лювати сприяти виникненню, появі в когось певного почуття, настрою, стану

буди́ти викликати думки, мрії і т. ін.
викли́кувати (рідше) призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
виклика́ти призводити до чогось, збуджувати почуття, спричинятися до яких-небудь дій і т. ін.
вселя́ти викликати певні почуття, навівати, збуджувати думки.
збу́джувати виклика́ти, розбурхувати що-небудь (почуття, сили, думки і т. ін.).
зро́джувати виклика́ти в кого-небудь якесь почуття.
наво́дити наштовхувати, навертати кого-небудь на здогад, думку і т. ін. або сприяти виникненню у кого-небудь думки, ідеї, мрії і т. ін.
наві́ювати викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
навіва́ти викликати в когось який-небудь настрій, стан; впливати на кого-небудь певним чином.
наганя́ти (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наго́нити (розм.) викликати яке-небудь почуття, переживання, якийсь стан і т. ін.
наро́джувати пробуджувати, викликати що-небудь.
поро́джувати пробуджувати, виклика́ти в кому-небудь якісь почуття, думки і т. ін.
пору́шувати виклика́ти, пробуджувати (почуття, думки і т. ін.).
пробу́джувати викликати які-небудь думки, почуття, сприяти виникненню якихось якостей, властивостей і т. ін.
підніма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
підійма́ти ставати причиною появи яких-небудь почуттів, думок і т. ін.
роди́ти пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рони́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
роня́ти вселяти в кого-небудь якесь почуття, думки, надії і т. ін.
сі́яти викликати у людей яке-небудь почуття, створювати певний настрій і т. ін.
твори́ти викликати появу чого-небудь, бути причиною виникнення чогось; утворювати.

запа́лювати викликати горіння чого-небудь

засма́лювати (розм. рідко) цигарку, люльку.
затопля́ти (рідше)
розгніта́ти вогонь, багаття і т. ін.
розтопля́ти (рідше) плиту, піч і т. ін.

запа́лювати запалювати що-небудь, щоб викликати світіння

запа́лювати (підсил.) викликати душевне піднесення, натхнення, спонукати до благородних, високих дій

живи́ти викликати душевне піднесення, даючи якісь надії, сприяючи розвиткові кого-, чого-небудь.
нади́хувати (на що, чим і без додатка) викликати душевне піднесення, натхнення, спонукати до благородних, високих дій.
надиха́ти (на що, чим і без додатка)
насна́жувати (чим і без додатка)
одухотворя́ти (без додатка, книжн. рідше)
окри́лювати (без додатка, підсил.)
окриля́ти (без додатка, підсил.)
підно́сити (без додатка)

запалювати кого

підносити дух кому <на дусі кого
додавати духу кому

запалювати

інспірувати

запалювати
п. заражати чим

захоплювати чим

запалювати

збуджувати кров

запалювати

труїти кров цілунком

запалювати

вдохновляти

зажигати

інспірувати

одушевляти

поривати (почуття)

запалювати

топити (піч)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.