ЗАМІНЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

замі́нювати тимчасово виконувати обов'язки, функції кого-, чого-небудь

замі́нювати віддаючи, одержувати натомість; брати одне замість одного тощо

вимі́нювати що-небудь за щось.
змі́нювати брати, використовувати одне замість одного.
зміня́ти брати, використовувати одне замість одного.
перемі́нювати що-небудь чимсь іншим, на щось інше; робити в чомусь певні зміни.
переміня́ти що-небудь чимсь іншим, на щось інше; робити в чомусь певні зміни.
підмі́нювати звичайно непомітно.
підміня́ти звичайно непомітно.

замінювати

заступати (кого)
бути за кого

міняти

замінювати
заміщати (кадри)

обмінювати

подвизатися

замінювати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.