ЗАМОЛОТИ — СИНОНІМІЯ

виляти

говорити

замолоти

їдати

замолоти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.