ЗАМАЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

зама́ювати прикрашати квітами, зіллям

заквітчувати

закосичувати

квітчати зелом

декорувати

замаювати

розвіватися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.