ЗАЛАГОДИТИ — СИНОНІМІЯ

зала́годити

владнати

влагодити (док.)
залагодити

залагоджувати

залагодити (док.)

уладнати

влагодити (док.)
залагодити

організувати

залагодити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.