ЗАЛАГОДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

зала́годжувати усуваючи пошкодження, робити придатним для користування

зала́тувати перев. ліквідуючи отвори.
ла́дити (розм.)
лата́тися (розм. рідко)
оправля́ти (розм. рідко)
підправля́ти незначні пошкодження.
ремонтува́ти перев. механізми.

зала́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу)

вла́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).
вла́днувати те саме, що ула́годжувати 1, 2.
нала́годжувати приводити що-небудь до нормального стану або створювати, організовувати, здійснювати що-небудь.
поправля́ти яким-небудь вчинком, дією змінювати на краще хід якихось подій, відновлювати що-небудь втрачене.
ула́годжувати доводити до бажаного, успішного результату (яку-небудь справу).
ула́днувати те саме, що ула́годжувати 1, 2.

залагоджувати

залагоджувати стосунки

залагоджувати (Р.) провину

залагоджувати

влагоджувати

залагоджувати
уладнувати (сварку)

улагоджувати

залагоджувати
уладнувати (сварку)

організувати

залагоджувати

ремонтувати

залагоджувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.