ЗАКАВЧАТИ — СИНОНІМІЯ

вопіяти

горланити (людина)
закавчати

горланити (галка)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.