ЗАЙМАТИ — СИНОНІМІЯ

займа́ти (кого) маючи почуття симпатії або кохання до кого-небудь, виявляти знаки уваги, зачіпати розмовою, жартами і т. ін.

бі́гати (за ким, розм.)
ввива́тися (біля кого й за ким)
волочи́тися (за ким, розм.)
впада́ти (за ким, біля (коло) кого, рідко до кого)
горну́тися (до кого, розм.)
жартува́ти (з ким)
жениха́тися (з ким, рідко на кого)
жирува́ти (за ким, розм.)
заграва́ти (до кого, з ким)
залиця́тися (без додатка і до кого, рідко на кого, коло кого, з ким)
ли́пнути (до кого, розм.)
лиця́тися (без додатка і до кого, рідко з ким)
прилипа́ти (до кого, розм.)
припада́ти (біля кого)
підстре́лювати (за ким, розм.)
підстрі́лювати (за ким, розм.)
романсува́ти (з ким, рідко)
стріля́ти (за ким, розм.)
увива́тися (біля кого й за ким)
упада́ти (за ким, біля (коло) кого, рідко до кого)
чіпля́тися (розм.)

займа́ти зупиняти, затримувати, завертати назад

перейма́ти (кого, що)
перепиня́ти зупиняти, йдучи назустріч або перетинаючи шлях.
перестріча́ти (розм.) зустрівши.
пересіда́ти (діал.) зробивши засідку.
перехо́плювати швидко або силою.

займа́ти відбуватися протягом певного відрізку часу

забира́ти відбирати певний проміжок часу.
продо́вжуватися тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви).
протя́гуватися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
протяга́тися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
розтя́гуватися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
розтяга́тися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
трива́ти відбуватися протягом певного відрізку часу.
тягну́тися продовжуватися, тривати (перев. довго).
тягти́ся продовжуватися, тривати (перев. довго).

займа́ти (кого) використовувати щось як привід для звинувачення, докору тощо

в'я́знути (розм.) надокучати комусь небажаними запитаннями, розмовами і т. ін.; чіплятися.
в'їда́тися (до кого, на кого, розм.) чіплятися, приставати до кого-небудь.
нав'яза́ти (розм.) приставати, чіплятися до кого-небудь.
напосіда́тися (на кого, розм.) невідступно переслідувати кого-, що-небудь, чіплятися до когось, чогось.
наскі́пуватися (на кого, розм.) чіплятися, приставати до кого-небудь.
наскіпа́тися (на кого, розм.) чіплятися, приставати до кого-небудь.
прив'я́зуватися (розм.) прискіпуватися до когось, набридати кому-небудь.
придира́тися (розм.) використовувати що-небудь як привід до якихось зауважень, обвинувачень (звичайно безпідставних); прискіпуватися.
прискі́пуватися (розм.) використовувати (перев. безпідставно) що-небудь як привід для звинувачення, докору і т. ін.; присікуватися.
пристава́ти (розм.) набридати кому-небудь своїми вимогами, запитаннями і т. ін.; прискіпуватися.
присі́куватися (розм.) докоряти комусь, звинувачувати когось (перев. безпідставно) у чомусь, використовуючи для цього будь-який привід; чіплятися, прискіпуватися.
скіпа́тися (розм.) чіплятися, приставати до кого-небудь.
сучи́тися (розм.) чіплятися, набридливо лізти до кого-небудь.
сі́катися (розм.) настирливо, вимогливо або погрозливо звертатися до кого-небудь; приставати, чіплятися.
уїда́тися (до кого, на кого, розм.) чіплятися, приставати до кого-небудь.
чіпа́тися (кого, діал.) чіплятися (у 4 знач.).
чіпля́тися (до кого і без додатка, розм.) прискіпуватися до кого-небудь.

займа́ти

займати

займати силою чужу землю

займати кімнату

користуватися чим

займати кого

чіплятися до
за|чіпати
с. нападати на

займати дівчину

женихатися <жартувати> з

займати (ФР.)

перехоплювати <н. займає дух>

забирати терен

запосідати

зачіпати кого

займати
с. нападати на

обіймати посаду

займати

переймати дух

займати

перехоплювати дух

рушати чуже

займати
за|чіпати

стояти на першім місці

займати

задиратися

занимати

колонізувати

скуповувати

перенимати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.