ЗАДУШЕВНИЙ — СИНОНІМІЯ

задуше́вний (підсил.) про товариша, приятеля і т. ін.

близьки́й зв'язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю ідей, інтересів.
до́брий для якого характерна взаємна прихильність, симпатія; близький.
серде́чний (підсил.) сповнений доброзичливості, душевності, чуйності; задушевний.
хоро́ший зв'язаний з іншим дружбою, приязню, симпатією, сердечністю тощо; близький.
щи́рий пройнятий сердечною теплотою, відвертістю.
інти́мний (підсил. рідше) задушевний, сердечно-щирий, близький.

задуше́вний готовий прийти на допомогу іншим, сповнений доброти, чуйності; який виражає доброту

благоду́шний який не робить людям зла і не схильний до цього; властивий такій людині.
добря́чий (розм.)
милосе́рдий (рідше) часто щодо осіб нижчих рангом, залежних у чомусь, незаможних тощо.
предо́брий (підсил. розм.)

задуше́вний який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки

відве́ртий який щиро виявляє почуття, думки; чистосердечний, правдивий, прямолінійний.
душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
натура́льний (рідше) невдаваний, щирий (про риси характеру).
нелука́вий нездатний на хитрощі, брехню, прикидання і т. ін.; прямодушний, щирий, правдивий.
правди́вий який говорить правду; чесний, справедливий.
правдомо́вний щирий, правдивий.
простосе́рдий простодушний, довірливий, щирий.
простосе́рдний те саме, що простосе́рдий.
простосерде́чний (рідше) те саме, що простосе́рдий.
прямоду́шний якому властиві прямота, відсутність лицемірства, хитрості; щирий, відвертий.
щи́рий який прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, правдивий.
щиросе́рдий (підсил.) сповнений щирості, відвертості, сердечності; чистосердечний, простосердечний.
щиросе́рдний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.
щиросерде́чний (підсил.) те саме, що щиросе́рдий.

задуше́вний про розмову, пісню, вірш і т. ін. - який іде щиро від серця, душі

душе́вний щирий, відвертий, сердечний.
ре́вний (підсил.)
щи́рий сповнений ласки, доброти, душевності; привітний.

задушевний

інтимний про людські стосунки

душевний спів

задушевний (сов.)

ліричний голос

задушевний

сердечний про слова

Словник синонімів Караванського.