ЗАГАМОВУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

утихомирюватися

загамовуватися
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.