ЗАВЗЯТИЙ — СИНОНІМІЯ

завзя́тий про людину - Який виявляє енергію, силу, завзяття; здатний до кипучої діяльності

акти́вний енергійний, діяльний(про людину); протилежне пасивний.
бойови́й дуже енергійний, діяльний, активний.
дія́льний який виявляє енергію, силу, завзяття; здатний до кипучої діяльності.
енергі́йний який виражає діяльну силу, енергію, активність.
життєдія́льний який виявляє енергію, активність; здатний постійно діяти.

завзя́тий який із захопленням, пристрастю віддається якійсь справі

завзя́тий (підсил.) який невідступно добивається своєї мети, стійкий у її здійсненні

вольови́й який виявляє тверду волю, характер.
впе́ртий (підсил.)
заповзя́тий (підсил.)
напо́ристий (підсил. рідше)
насти́рний (розм.)
невтоми́мий (рідше) який наполегливо й постійно, без утоми здійснює що-небудь.
невідсту́пний (підсил.)
непогамо́вний (підсил.)
упе́ртий (підсил.)

завзя́тий який відбувається, здійснюється, триває з неослабним напруженням

бурхли́вий (підсил.)
гаря́чий (підсил.)
кипу́чий (підсил.)
напру́гий (поет.)
нату́жний (розм.) про роботу, діяльність і т. ін.

завзятий на що

беручкий до

завзятий у діях

завзятий бій

завзятий про пісню

завзятий хто

завзятий

активний

гарячий про вдачу

голінний

бравий (жм.)
завзятий

запалений (ЖМ.)

запальний до праці

запеклий

затятий

завзятий

клятий

завзятий

молодецький

наполегливий

невсипущий робітник

невтомний творець

незламний у борні

палкий бій

рішучий бій

шпаркий до діла

завзятий

енергійний

заклятий

заядлий

пристрасний

ревний

ретивий

смілий

стоїчний

удалий

упорний (людина)

ярий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.