ЗАБРАТИ — СИНОНІМІЯ

забра́ти (розм.) піддати арештові, позбавити волі

арештува́ти узяти кого-небудь під варту, позбавити волі.
заарештува́ти узяти кого-небудь під варту, позбавити волі.
заде́ржати (розм.) узяти під варту; затримати, заарештувати.
затри́мати залишити, утримати кого-небудь на якийсь час у певному місці, положенні.
зла́пати (розм.) знайшовши, натрапивши, затримати, заарештувати того, хто переховується.
злови́ти вислідивши, розшукавши кого-небудь, затримати, заарештувати.
пійма́ти вислідити (у 1 знач.), розшукати кого-небудь, щоб затримати, заарештувати.
спійма́ти вислідивши, розшукавши кого-небудь, затримати, заарештувати.
схопи́ти (розм.) раптово, несподівано затримувати, заарештовувати.
узя́ти (розм.) схопити, силою затримати кого-небудь; заарештувати.

забра́ти (що) узяти собі, у своє користування, володіння

ввірва́ти (що, розм.)
взя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
відхвати́ти (що, розм.) поспіхом, раптово або якусь частину.
відхопи́ти (що, розм.)
завлада́ти (рідко)
заграба́стати (що, розм.)
загребти́ (що, розм.)
заже́рти (що, розм.) привласнюючи чуже.
зайня́ти (що) захоплювати який-небудь населений пункт, територію, місцевість і т. ін.
запопа́сти (що, розм.)
запосі́сти (що, діал.)
захопи́ти (що) оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою кого-, що-небудь.
зга́рбати (що, розм.)
здобу́ти (що) у бою, зі зброєю.
увірва́ти (що, розм.)
узя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
урва́ти (що, розм.)

забра́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе

взя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе.
захвати́ти (розм.) ідучи кудись, узяти з собою кого-небудь.
захопи́ти узяти, прихопити кого-, що-небудь з собою.
прихвати́ти (розм.) те саме, що прихо́пити.
прихопи́ти ідучи, взяти, захопити кого-, що-небудь з собою.
узя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе.

забра́ти

забра́ти

забра́ти

взяти силою

узяти силою

віднімати

відторгати

включати

грабити

забрати

елімінувати

занимати

конфісковувати

охвачувати (почуття)

поглощати

прибрати

ревіндикувати

реквізувати

стяжати

таскати

забрати


Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.