ЗАБИРАТИ — СИНОНІМІЯ

забира́ти (з собою, до сбе) часто із сл. з собою - нести, вести, везти з собою, до себе

бра́ти (з собою, до сбе) вести, везти, нести з собою, забирати з собою, до себе.
захва́чувати (розм. з собою) ідучи кудись, брати з собою кого-, що-небудь.
захо́плювати (з собою) брати, прихоплювати кого-, що-небудь з собою.
прихва́чувати (розм. з собою) те саме, що прихо́плювати.
прихо́плювати (розм. з собою) ідучи, брати, захоплювати кого-, що-небудь з собою.
підхо́плювати (розм. з собою) брати з собою як попутника.

забира́ти брати в когось що-небудь насильно

видира́ти забирати силоміць, виривати що-небудь у когось; віднімати.
вилуча́ти забирати що-небудь у когось, конфіскувати.
вирива́ти з силою віднімати що-небудь у когось.
вихва́чувати (розм.) швидко віднімати, виривати що-небудь у когось; вихоплювати.
вихо́плювати швидко виривати, висмикувати що-небудь у когось.
відбира́ти віднімати, забирати щось насильно.
відніма́ти забирати, відбирати що-небудь силою.
відійма́ти забирати, відбирати що-небудь силою.
реквізува́ти насильно відбирати що-небудь без відшкодування.

забира́ти доводити до втрати кимось певних властивостей, якостей, почуттів і т. ін.

відбира́ти позбавляти когось яких-небудь якостей, властивостей, почуттів і т. ін.
відніма́ти позбавляти когось певних властивостей.
відійма́ти позбавляти когось певних властивостей.
позбавля́ти забирати, віднімати щось у кого-небудь, залишати кого-, що-небудь без чогось.

забира́ти відбуватися протягом певного відрізку часу

займа́ти заповнювати який-небудь проміжок часу; продовжуватися, тривати.
продо́вжуватися тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви).
протя́гуватися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
протяга́тися тривати якийсь час, затримуватися, продовжуватися.
розтя́гуватися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
розтяга́тися тягнутися, тривати надто довго (про час,термін дії, перебіг чого-небудь, користування чимсь).
трива́ти відбуватися протягом певного відрізку часу.
тягну́тися продовжуватися, тривати (перев. довго).
тягти́ся продовжуватися, тривати (перев. довго).

забира́ти (розм.) брати кого-небудь під варту, позбавляти волі

арешто́вувати брати кого-небудь під варту, позбавляти волі.
бра́ти (розм.) арештовувати, затримувати кого-небудь.
заарешто́вувати брати кого-небудь під варту, позбавляти волі.
заде́ржувати (розм.) брати під варту; затримувати, заарештовувати.

забира́ти

забирати силою

ід. видирати з рота

забирати терен

забирати людей

забирати про злість

забирати ліворуч

забирати (ІД.) із сл. вище,

здійматися вгору

арештовувати

брати (жм.)
забирати
брати під варту <арешт>
обр. голити лоба

вилучати заборонене

забирати

відбирати

відривати від себе

забирати

заарештовувати

загарбувати чуже

займати силою чужу землю

забирати
заволодівати чим

набирати висоту

забирати
ІД. ширяти вище й вище

прибирати з очей

забирати

віднімати

відторгати

включати

грабити

забирати

елімінувати

занимати

конфісковувати

охва́чувати (почуття)

поглощати

прибрати

ревіндикувати

реквізувати

стяжа́ти

таскати

забирати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.