ЖАЛЬ — СИНОНІМІЯ

жаль висловлення незадоволення, суму з приводу неприємностей, болю, горя і т. ін.

бі́дкання (висловлювання жалю , незадоволення чим-небудь) скарги, плач і т. ін.
жа́лоба (розм.) висловлення невдоволення з приводу чогось; скарга.
жа́лощі (рідко.) незадоволення з приводу чого-небудь; скарги, нарікання.
літа́ня (рідше перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
літа́нія (перен.) нескінченні скарги, нарікання тощо.
наріка́ння (висловлення незадоволення ким-неб, чим-неб., прикрість з приводу чогось)
ниття́ (розм.) набридливо скаржитись на кого-, що-небудь, виражати своє незадоволення з приводу чогось; скиглити, нарікати.
погу́дка (розм.) те саме, що наріка́ння.
порі́кування нарікання, ремствування.
ре́мство невдоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ре́мствування виявлення незадоволення ким-, чим-небудь, нарікання на когось, щось.
ска́рга висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе і т. ін.
сто́гін (підсил.) нарікання, ремствування.

жаль чуйне ставлення до чиїх-небудь переживань, горя

жа́лощі те саме, що жаль1 2; жалість, співчуття.
жа́лість співчутливе ставлення до чужого горя, переживання; жаль, жалощі.
жалі́ння (розм.) почуття жалю, смутку; співчуття.
кондоле́нція (зах.) те саме, що співчуття́.
спочува́ння (рідше) те саме, що співчуття́, співчува́ння.
спочуття́ (рідше.) те саме, що співчуття́.
співчува́ння те саме, що співчуття́.
співчуття́ чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхсь переживань.

жаль невеселий, важкий настрій, почуття глибокого жалю, спричинені невдачею, горем і т. ін.

жа́лощі пригнічений настрій, що викликається бідою, нещастям, невдачею і т. ін.; туга, скорбота.
жало́ба скорбота, сум, туга за померлим.
жур (діал.) те саме, що жура́.
жура́ (діал.) журба.
журба́ невеселий настрій, важкі почуття; печаль, смуток.
журбо́та (розм.) те саме, що журба́.
зажу́ра (поет.) почуття журби, смутку.
меланхо́лія важкий, похмурий, сумний настрій; сум, туга.
міно́р (розм.) музичний лад, звуки якого утворюють малий тризвук із забарвленням суму, журби.
нуда́ (розм.) те саме, що нудьга́ 1, 2.
нудо́та те саме, що нудьга́ 1–3.
нудьга́ стан, викликаний бездіяльністю, відсутністю розваг; сум, досада.
осму́та (діал.) смуток.
печа́ль те, що засмучує кого-небудь, завдає комусь горя, журби.
при́смуток легкий смуток.
приту́га (розм.) почуття скорботи, тяжкої туги.
скорб (уроч.) те саме, що скорбо́та 1, 2.
скорбо́та почуття, викликане глибокими переживаннями, стражданнями; печаль, сум; протилежне радість.
сму́та (розм.) невеселий, важкий настрій, викликаний горем, невдачею і т. ін.; сум, журба.
сму́ток невеселий, важкий настрій, викликаний горем, невдачею і т. ін.; сум, журба.
сум невеселий, важкий настрій, спричинений горем, невдачею і т. ін.; смуток, журба; протилежне ра́дість.
сухо́та (фольк. нар.-поет.) туга, журба.
ту́га почуття глибокого жалю; важкий настрій, переживання, спричинені якимсь горем, невдачею і т. ін.; журба, сум.
ту́сок (діал.) туга, смуток.
туск (діал.) туга, смуток.
туска́ (діал.) туга, смуток.
іпохо́ндрія (книжн.) хворобливий стан людини, який характеризується надмірним занепокоєнням, страхом за своє здоров'я; пригнічений стан, туга.

жаль про почуття жалості, співчуття до когось, прикрості з якогось приводу, небажання втратити щось, позбутися чогось

ба́нно (діал.) шкода, жаль, сумно.
жа́лко те саме, що жаль2 1.
шко́да́ (предикат) про жалість (у 1 знач.), співчуття до кого-, чого-небудь; жаль.

жаль до кого

жаль

жалість до кого

жалко

жаль (пр.)
прикро (фр.)

жалування

журба в душі

милосердя

шкода ЯК ПР.

жаль

гореч

жалість

огірчення

печаль

наріканняДжерело:
Словник синонімів Караванського.